भाइटीकामा नभई नहुने नेवारको पासी, संसारको पासिया
तीर्थबहादुर श्रेष्ठ काठमाडौं, कात्तिक १२