समृद्धि यात्राको जोल्टिङमा परेको बिजुली बस
अर्जुन ढकाल काठमाडौं, फागुन ३