बिरामी परेको मन कसरी चिन्ने
किरणकृष्ण श्रेष्ठ काठमाडौं, असार ८