'सन्तानले नागरिकता पाउँछन् कि पाउँदैनन् भनेर चिन्ता भइरहन्छ...’