शरीर घटाउन जिम गरेजस्तै हो परिवर्तन

मिलन पाण्डे

काठमाडौं, असार २८