शरीर घटाउन जिम गरेजस्तै हो परिवर्तन
मिलन पाण्डे काठमाडौं, असार २८