‘चीन स्मार्टली प्रस्तुत हुन्छ, भारत धेरै हल्लीखल्ली गर्छ’
पुष्पराज आचार्य काठमाडौं, असार ३०