दस हजार वर्ष लामो चेतनाको बाटो
यादव देवकोटा काठमाडौं, भदौ ८