व्यवसायले थप लकडाउन धान्न सक्दैन, अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुन लागिसक्यो बरु आइसोलेसन मोडमा उद्योग खोलौं