मध्यरातमा टुँडिखेलका रक्षक गुरुमापाको फोनकल
सुदीप श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन ६