मिथिला शर्मालाई प्रश्नः घरमा आफ्नाले नदिएको समानता बाहिरको कसले दिन्छ?