गाउँमा पानी अभाव थियो, म डायनासोर र न्युटन पढाइरहेको थिएँ