जनस्वास्थ्यको अधिकार, जवाफदेहिताको आधारसहित नियन्त्रण गर महाव्याधि
बृहत् नागरिक आन्दोलन काठमाडौं, वैशाख २३