गृहमन्त्रीज्यू, प्रहरी संगठनमा साँच्चै सुधार चाहने भए यसो गर्नुहोस्