पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनुअघि राजा महेन्द्रको त्यो विश्व भ्रमण