लघुवित्तको ऋणमा नदेखिएको पाटो

नुमनाथ पौडेल

वैशाख २६