चारवटा स्कुलले देखाउँछन् देशभरको झलक, कसरी गर्ने समाधान?