संविधानमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ व्यवहारले दिनुपर्छ