यस कारण मेरो मोदीसँग मोह भंग भयो

गुरचरण दास

काठमाडौं, कात्तिक २३