हिन्दु राष्ट्रका विरोधी र पक्षधरहरूले गरिरहेको गल्ती