काठमाडौंका नयाँ प्रहरी प्रमुख लामाका चार बाचा
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, भदौ ४