बारपाक जाने बाटो- प्रधानमन्त्रीले बाचा गरे, पूरा गरेनन्
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, मंसिर २१