निर्दलका नायक, बहुदलका खलनायक
भानुभक्त काठमाडौं, पुस ३