बिहारमा पनि नितिश-मोदीलाई नै बहुमत आउने
एजेन्सी पटना, जेठ ५