‘बोल्न नपाएको’ दिनदेखि संसद फर्किएनन् प्रधानमन्त्री
मनोज सत्याल काठमाडौं, असार १०