साठी वर्षमा ७५ पैसा बढ्ने भयो कांग्रेसको लेबी क्रियाशील सदस्यबाट वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ उठ्ने
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, असार ३१