नगर प्रमुख र उप-प्रमुखविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
राकेश यादव रौतहट, साउन १४