मेयरले आफ्नै फोटो भएको झोला विद्यार्थीलाई बोकाएपछि...
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, साउन १६