दश दिनमा ५० जनाको मृत्यु भएपछि चाडमा सङ्कटकालको घोषणा
एजेन्सी चाड, भदौ २