'हाम्रा पार्टीहरूमा पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी छ'

बिमला राई पौड्याल

बिमला राई पौड्याल

सांसद,राष्ट्रिय सभा