‘पहिला अध्यक्षज्यूसँग बोल्न डर लाग्थ्यो, अहिले त झगडा गर्न पनि सक्छु’
सुजना ढकाल काठमाडौं, फागुन ७