‘अब त मलाई बोल्न लाज लाग्दैन’
दिपकजंग शाही सुर्खेत, जेठ २०