स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन परिमार्जन गरिने संघ र प्रदेशको हस्तक्षेप नहुने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिनुपर्छ: स्थानीय तह
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, भदौ १७