अहिलेका सबै मन्त्री हटाउन नहुने पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्री फेर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव
सन्जिब बगाले काठमाडौं, असोज ४