एक दर्जनलाई मात्र पदवी दिन खोज्दा भएको बबन्डर!
शोभा शर्मा काठमाडौं, असोज ४