न्यायाधीशको आलोचना गर्दैमा अदालतको अवहेलना हुन्न: सर्वोच्च अदालत
शोभा शर्मा काठमाडौं, फागुन १८