कसैलाई किन र कसरी दिइन्छ विभूषण?
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, असोज ३