माओवादीका विद्यार्थीले जलाए संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलसचिवको कुर्सी