पाटनका मन्दिर कथा सुनाउँदै हिँड्ने ‘मास्टर बाजे’
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, पुस १८