प्रहरीले खोजिरहेका 'गोल्ड डन' भनिने गोरे को हुन्?
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, वैशाख ११