प्रधानमन्त्रीद्वारा ओशो जेतवन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनको उद्घाटन

सेतोपाटी संवाददाता

लुम्बिनी वैशाख १८