फर्पिङको कुण्ड-कुण्ड मन्दिर, पुरातत्वको मुण्ड-मुण्ड बुद्धि !
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ ११