जो हुलाक टिकटमा बुद्धका कथा खोज्छन्
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं असार २