प्रधानन्यायाधीशहरूलाई एसएलसी पास गराउने त्यो विद्यापीठ
गिरीश गिरी काठमाडौं, साउन १६