भक्तपुरको सापारु अर्थात् गाईजात्रा

ओम धौभडेल

भक्तपुर, भदौ ११