निलम्बित ६ प्रहरीको बयान, अन्य १६ लाई काठमाडौं बोलाइयो
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, असोज १