उत्तर कोरियाली ह्याकरको निशानामा नेपालका बैंक
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, असोज १५