इन्धन बोक्ने  ट्याङकर भित्र गाँजा तस्करी! आउँदा पेट्रोल, डिजेल जाँदा गाँजा
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, असोज १६