उनी हाँसिन् र भनिन्- गुड आफ्टरनुन सर, हाउ क्यान आई हेल्प यू?
डिल्ली पाण्डे काठमाडौं, असोज १७