वसन्तपुर दरबारको सेतो भित्तामा इतिहासको एनिमेसन

सुदीप श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज १९