सुनेको लाप्राक र देखेको लाप्राक लाप्राक एकीकृत बस्तीको निर्माण तिब्र, वैशाखमा हस्तान्तरण
हेमन्त काफ्ले लाप्राक,  (गोरखा), असोज २३